projektowanie stron internetowych

Portfolio: Nomina Rosae - prezentacja

Klient:
Fundacja Nomina Rosae
Termin realizacji:
wrzesień 2007
Opis realizacji:
Na zamówienie fundacji Nomina Rosae wykonaliśmy prezentację multimedialną przedstawiającą zrealizo- wane wystawy strojów historycznych...